انگشتردور تا دور 6 ضلعی نگین دار رزگلد

نحوه محاسبه قیمت ؟ قیمت روز طلا + اجرت +7% سود + 9% مالیات