انگشتر دو رج 6 ضلعی بی نگین و حلقه نگین دار

نحوه محاسبه قیمت ؟ قیمت روز طلا + اجرت +7% سود + 9% مالیات