انگشتر سکه نقره علی ابن موسی الرضا و پروانه

نحوه محاسبه قیمت ؟ قیمت روز طلا + اجرت +7% سود + 9% مالیات