گردنبند پروفیل قلب تو خالی بزرگ

نحوه محاسبه قیمت ؟ قیمت روز طلا + اجرت +7% سود + 9% مالیات