گوشواره روکو با بال فرشته تو خالی

نحوه محاسبه قیمت ؟ قیمت روز طلا + اجرت +7% سود + 9% مالیات