گوشواره میخی دایره سبز دور نگین

نحوه محاسبه قیمت ؟ قیمت روز طلا + اجرت +7% سود + 9% مالیات