گوشواره حلقه ای پروفیل قلب تو خالی منحنی

نحوه محاسبه قیمت ؟ قیمت روز طلا + اجرت +7% سود + 9% مالیات